HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Lời mở đầu


Trung tâm giáo dục Hàn Quốc CanTho Sejong dạy tiếng Hàn cho phụ nữ nhập cư ở Việt Nam, những người muốn làm việc tại Hàn Quốc và những người muốn đi du học ở Hàn Quốc.
Ngoài ra, VISA kết hôn và VISA du học cũng được hỗ trợ.

0292.730.5689 (Vietnam) 02.541.8585 (Korea)

Tìm hiểu thêm

Khóa học

Visa và du học Hàn Quốc

Biên phiên dịch Hàn - Việt

TOPIK

Giới thiệu việc làm

Tài liệu

Đăng ký học


Nam   Nữ