HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Biên phiên dịch Hàn - Việt

Giới thiệu

Hỗ trợ dịch thuật tiếng Hàn-Việt:

Chúng tôi hỗ trợ các tài liệu hành chính và dịch thuật chuyên nghiệp bằng tiếng Hàn-Việt.

    • Các tài liệu chính thức của các công ty/ tổ chức và MOU 
    • Hỗ trợ dịch thuật bao gồm giấy chứng nhận quan hệ gia đình, giấy chứng nhận cơ bản, giấy chứng nhận liên quan đến hôn nhân, v.v.

Hỗ trợ phiên dịch tiếng Hàn-Việt:

Chúng tôi hỗ trợ phiên dịch chung như phiên dịch hướng dẫn địa phương Hàn-Việt và phiên dịch hôn nhân.

Nếu bạn cần một thông dịch viên chuyên nghiệp, bạn có thể nộp đơn sau khi tư vấn trước.

 

Đăng ký học


Nam   Nữ