HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Biên dịch Hàn - Việt

Hỗ trợ dịch thuật tiếng Hàn-Việt: Chúng tôi hỗ trợ các tài liệu hành chính và dịch thuật chuyên nghiệp bằng tiếng Hàn-Việt.

    • Các tài liệu chính thức của các công ty/ tổ chứ và MOU 
    • Hỗ trợ dịch thuật bao gồm giấy chứng nhận quan hệ gia đình, giấy chứng nhận cơ bản, giấy chứng nhận liên quan đến hôn nhân, v.v.

 

CHI PHÍ:

  Cơ bản Nâng cao Cao cấp
Phí 10,000 won 15,000 won 20,000 won
Nội dung (Hàn - Việt) Dịch chung (theo mẫu) Dịch chung (tập trung vào câu) Hợp đồng, MOU, .v.v.
  • Giá dựa trên dưới 150 chữ cái trên mỗi tờ A4 và nếu có nhiều chữ cái, chi phí bổ sung có thể phải chịu

Đăng ký học


Nam   Nữ