HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Phiên dịch Hàn - Việt

Hỗ trợ phiên dịch tiếng Hàn-Việt:

Chúng tôi hỗ trợ phiên dịch chung như phiên dịch hướng dẫn địa phương Hàn-Việt và phiên dịch hôn nhân.

Nếu bạn cần một thông dịch viên chuyên nghiệp, bạn có thể nộp đơn sau khi tư vấn trước.

 

CHI PHÍ

  • Phiên dịch chung (kết hôn, thăm người thân, v.v.): $ 100 /8 giờ/ngày
  • Thông dịch viên chuyên nghiệp (các cuộc họp, hội thảo, v.v.): Cần có sự tư vấn trước.
  • Không bao gồm chi phí ăn ở, vận chuyển.

Đăng ký học


Nam   Nữ