HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Quy trình tuyển dụng

Giới thiệu việc làm cho các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

  • Có nhiều công ty Hàn Quốc tại Việt Nam và những công ty này cần lực lượng lao động Việt Nam xuất sắc.
  • Nếu bạn đăng ký một nhóm tuyển dụng, chúng tôi sẽ khuyên bạn nên làm việc tại một công ty tốt ở Hàn Quốc.

Quá trình tuyển dụng:

  • Yêu cầu công việc của công ty xem xét điều kiện -> Sàng lọc tài liệu -> Phỏng vấn -> Đề xuất việc làm

Giới thiệu việc làm trong hệ thống giấy phép lao động nước ngoài tại Hàn Quốc

  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn có được một công việc suôn sẻ bằng cách chuẩn bị trước Việc làm Hệ thống cho phép.
  • Hệ thống cấp phép lao động là một hệ thống cho phép các nhà tuyển dụng không thuê nhân công Hàn Quốc hợp pháp thuê lao động nước ngoài.

Đăng ký học


Nam   Nữ