HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Giới thiệu khóa học

Chương trình giảng dạy của Trung tâm Đào tạo Hàn ngữ Sejong được chia thành các khóa học thông thường và các khóa học đặc biệt.

  • Các khóa học thông thường có sẵn cho các khóa học mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao theo cấp độ.
  • Các khóa học đặc biệt phù hợp cho người nhập cư kết hôn và người tìm việc Hàn Quốc.

 

Đăng ký học


Nam   Nữ