HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Khóa học đặc biệt

Khóa học nhập cư hôn nhân

Đây là một khóa học tiếng Hàn rất cần thiết cho việc xin visa.

 

Khóa học chuẩn bị cho người làm việc tại Hàn Quốc

Các khóa học EPS-TOPIK cần thiết cho thị thực lao động Hàn Quốc sẽ được cung cấp dưới dạng các lớp học tiếng Hàn riêng biệt.

 

Các bài giảng của Hàn Quốc cho các Công ty/tổ chức.

Cần tham khảo ý kiến trước dưới dạng các bài giảng được thực hiện theo yêu cầu của các công ty hoặc tổ chức Hàn Quốc tại Việt Nam.

 

Khóa học mở

  • Các bài giảng khóa học đặc biệt sẽ được công bố trên trang web.
  • Gọi điện thoại tư vấn để tham khảo ý kiến, nên đến thăm Trung tâm sẽ tốt hơn.

Đăng ký học


Nam   Nữ