HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Khóa học thường xuyên

MỞ CÁC KHÓA HỌC

  • Khóa học Sơ cấp (Cấp 1-3): Các bài giảng cấp 1, 2 được cung cấp.
  • Khóa học Trung cấp (Cấp 4 - 6): Các chủ đề bài giảng cấp 3, 4 được cung cấp.
  • Khóa học Cao cấp (Cấp 7-8): Chủ đề bài giảng 5, 6 cấp được cung cấp.

Thời gian giảng bài từng bước dựa trên 3 tháng và nếu bạn muốn thực hiện 2 bước trở lên, bạn phải chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp hoặc khả năng thành thạo ngôn ngữ Hàn Quốc.

 

THỜI GIAN MỞ LỚP

  • Các khóa học trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện của Trung tâm Đào tạo Hàn ngữ Sejong.
  • Không bao gồm phí đăng ký.

Đăng ký học


Nam   Nữ