HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Lời mở đầu

Xin chào!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HÀN NGỮ SEJONG

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi!

Trung tâm của chúng tôi là một tập đoàn giáo dục được Thành phố Cần Thơ, Việt Nam phê duyệt vào ngày 2 tháng 7 năm 2018

và là một tổ chức chuyên giảng dạy bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn và tiếng Hàn (TOPIK).

Chúng tôi hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn theo nhiều cách khác nhau cho người dân địa phương quan tâm đến giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi tích cực hỗ trợ tư vấn cho các sinh viên muốn học tập tại Hàn Quốc, hỗ trợ thị thực cho người nhập cư kết hôn

và việc làm trong các công ty địa phương của Hàn Quốc.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giảng dạy từ những điều cơ bản để học sinh địa phương có thể học tiếng Hàn chính xác hơn.

Thông qua đó, chúng tôi muốn yêu cầu sự quan tâm và hỗ trợ liên tục của bạn để những sinh viên đã học tiếng Hàn

ở đây có thể đến Hàn Quốc và định cư nhanh chóng.

Cảm ơn bạn!

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HÀN NGỮ SEJONG

SHIN HANG SEOB

Đăng ký học


Nam   Nữ