HÀN NGỮ SEJONG
세종한국어교육원

Lịch thi TOPIK

LỊCH THI TOPIK NĂM 2020

Kỳ Thời gian đăng ký Ngày thi Công bố
kết quả
Ghi chú
Kỳ 69 30/12/2019 đến 13/01/2020 24/05/2020 30/06/2020 Đã hủy bỏ kỳ 69
Kỳ 70 10/02/2012 đến 21/02/2012 12/07/2020
(Lịch thi cho các thí sinh đã đăng kí kỳ 69)
20/08/2020 Kỳ 69 đã hủy và được đổi thành kỳ 70
Kỳ 71 27/04/2020 đến 12/05/2020 23/08/2020
(Lịch thi cho các thí sinh đã được chấp nhận đăng ký ở kỳ 70)
29/09/2020 Kỳ 70 được đổi thành kỳ 71
Kỳ 72 06/07/2020 đến 17/07/2020 18/10/2020 26/11/2020  
Kỳ 73 10/08/2020 đến 21/08/2020 15/11/2020 24/12/2020  

 

- Kế hoạch kiểm tra trình độ tiếng Hàn lần thứ 72 (Ngày kiểm tra: 2020.10.18) 

Đăng ký học


Nam   Nữ